Profil

Klinikken ledes af specialtandlæge Jan Hanquist Hansen.
•    Tandlæge fra Tandlægehøjskolen i København i 1987.
•    Egen tandlægepraksis 1989 -1998.
•    Forskning Århus Universitet 2001-2004.
•    Specialtandlægeanerkendelse 2004.
•    Underviser på videreuddannelsen for specialtandlæger 2004-2009.
•    Ansat på Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Sygehus.
•    Censor for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med specialtandlægeanerkendelse.
•    Forelæsninger nationalt og internationalt.
•    Conebeam-CT certificeret.

Medlem af flg. organisationer og selskaber:
•    Dansk Tandlægeforening.
•    FSO – Forening af Specialtandlæger i Ortodonti.
•    EOS – European Orthodontic Society.
•    Aabenraa Tandlæge Selskab.
•    DORS – Dansk Ortodontisk Selskab
•    DSKOF - Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi